Wall House

Het Wall House in Groningen, ontworpen door John Hedjuk, doet zich niet voor als een woonhuis, maar als een sculptuur. De 18.5 meter brede en 14 meter hoge, grijze, dunne muur verhoogt het gevoel van overgang tussen verleden en heden. Het verleden komt tot uitdrukking in de lange gang en atelierruimte aan de achterzijde. Het heden biedt (op verschillende niveaus) ruimte aan wonen. Telkens opnieuw moet men door de muur om de verschillende ruimtes te bereiken; heden en verleden lopen daardoor steeds in elkaar over.

De foto's zijn gepubliceerd in een vakblad voor architectuur en in het boek 'Wall House'.

Zie ook: www.wallhouse.nl