Begraven in Groningen

In opdracht van de gemeente Groningen heb ik de stad-Groninger begraafplaatsen in beeld gebracht. Dit resulteerde in een serie foto's die uiteenlopen van imposante grafmonumenten tot ontroerende kindergraven. Ook in dit werk speelt de stilte - en verstilling - een belangrijke rol.

De foto's zijn gepubliceerd in verschillende brochures, waaronder Begraven in Groningen.